Untitled design (7)

Psnakova mlin in žaga

Obratovala sta le sezonsko. Ker vode ni bilo v izobilju, so ju zagnali le v času spomladanskega taljenja snega (maj, junij) ter v času jesenskega deževja (september, oktober). Vodo so tudi tedaj izrabljali izredno skrbno, saj je ista voda poganjala najprej vodno kolo mlina in nato še vodno kolo žage.

Mlin in žaga sta obratovala do 70-ih let prejšnjega stoletja, leta 1997 pa so ju Psnaki obnovili. S tem so ohranili dokaz o nekdanjem načinu dela, znanju ter iznajdljivosti ljudi, ki so naravne danosti uporabili sebi v prid, hkrati pa ohranili tudi lepoto narave.