Psnakova mlin in žaga

Obratovala sta le »sezonsko«. Ker vode ni bilo v izobilju, so ju zagnali le v času spomladanskega taljenja snega (maj, junij), ter v času jesenskega deževja ( september, oktober). Vodo so tudi tedaj izrabljali izredno skrbno, saj je ista voda poganjala najprej vodno kolo mlina in nato še vodno kolo žage.

Mlin in žaga sta obratovala  do 70-ih let prejšnjega stoletja, leta 1997 pa so ju Psnaki obnovili. S tem so ohranili dokaz o nekdanjem načinu dela, znanju ter iznajdljivosti ljudi, ki so naravne danosti uporabili sebi v prid, hkrati pa ohranili tudi lepoto narave.