Untitled design (7)

Požgana Radovna

Prebivalci Radovne so podpirali partizane, leta 1943 pa je vsa vas sodelovala pri odporu proti nemškemu okupatorju. V Radovni so se križale poti s Pokljuke na Mežaklo. Iz vasi je vodila kurirska zveza – pot na Koroško, tu so se sestajali aktivisti OF, od tod je potekala oskrba okrožne tehnike v skalovju in oskrba aktivistov. 20. 9. 1944 so Nemci in domači pomagači iz maščevanja Radovno zažgali. Na tragedijo spominjajo ostanki požgane Smolejeve domačije in spomenik žrtvam, odkrit leta 1961.