Napoleonov Kamen

Francoski cesar Napoleon l. Bonaparte (1769-1821) je v začetku 19. Stoletja s svojimi vojskami zasedel velik del Evrope. Na dobršnem delu ozemlja današnje Slovenije je ustanovil Ilirske province (1809-1813). Ustno izročilo govori, da se je po dolini Radovne pomikala francoska vojska. Na tem mestu naj bi Napoleonov vojak v skalo vklesal začetnice svojega cesarja.