Untitled design (7)

Cerkev svetega Jurija

Gorjanci so najbolj ponosni na veliki zvon v cerkvi svetega Jurija v Zgornjih Gorjah iz leta 1848. Njegov glas se razlega daleč naokoli. Župnijska cerkev svetega Jurija se prvič omenja leta 1140. Skozi zgodovino so si sledile prezidave in povečave; sedanja cerkev je bila zgrajena leta 1687.  Leta 1894 je bila cerkev prenovljena v romansko renesančnem slogu. Leto pozneje je kamniški slikar Matija Koželj cerkev polepšal s freskami. Nad prezbiterijem je na stropu upodobil Boga Očeta z angeli, pod njim levo in desno pa naslikal daritvene prizore iz Stare zaveze in evharistične simbole Nove zaveze. Poleg velikih kipov svetega Petra in svetega Pavla stoji na desni strani velikega oltarja velik kip svetega Frančiška Ksaverija, na levi pa svetega Janeza od Boga. Na stropu nad cerkveno ladjo, skoraj nad prezbiterijem, je upodobljeno Gospodovo oznanjenje Mariji, na sredini stropa pa Marijino vnebovzetje in kronanje. Na polkrožnih medaljonih nad zidno obrobo so uprizorjene skrivnosti veselega dela rožnega venca: druga in peta spredaj nad stranskima oltarjema, drugi dve skrivnosti na koru. Tudi te poslikave so znamenje, da je bila cerkev posvečena na rožnovensko nedeljo, ki se še dandanes obhaja vsako prvo nedeljo v oktobru.

Zunanjo večjo obnovo je farna cerkev doživela v letu 1897, nato v letu 1973, ko je bilo obhajanje 800-letnice cerkve. Notranjo obnovo cerkve so pričeli že v januarju 1988. Odstranjen je bil zelo dotrajan pod iz kamnitih plošč in položen nov. Enako so bile umaknjene tudi preozke klopi in narejene nove hrastove. Preurejen je bil prezbiterij. Iz stare obhajilne mize je bil izdelan novi oltar, obrnjen proti ljudstvu. Pozneje je bila cerkev na novo prepleskana, hkrati pa so bile očiščene tudi freske. V letu 2005 so bile prenovljene še orgle.