Untitled design (7)

Pravilniki:

PRAVILA DRUŠTVA

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Pravilnik sponzorstva in donacije TD Gorje

Pravilnik o štipendiranju 

 

 

4_Pristopna_izjava

2023:

Zapisniki občnih zborov:

Zapisnik rednega občnega zbora, 30.3.2023

Zapisniki sej UO:

Zapisnik 1.redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3.redne seje

Zapisnik 4. redne seje 

Zapisnik 5. redne seje

Zapisnik 6.  redne seje

Zapisnik 7.  redne seje 

Zapisnik 8. redne seje

Zapisnik 9. redne seje

Sklepi korespondenčnih sej:

Sklep 1. korespondenčne seje

Sklep 2. korespondenčne seje 

Sklep 3. korespondenčne seje

Sklep 4.  korespondenčne seje

Sklep 5. korespondenčne seje

Sklep 6. korespondenčne seje

Sklep 7. korespondenčne seje

Sklep 8. korespondenčne seje

Sklep 9. korespondenčne seje

Zapisniki sej NO:

Zapisnik 1. seje NO

Poročilo in Zapisnik NO za leto 2022

2022:

Zapisniki občnih zborov:

ZAPISNIK občnega zbora, december 2022

Zapisnik rednega občnega zbora, 31.3.2022

Zapisniki sej UO:

Zapisnik 6. redne seje

Zapisnik 5. redne seje

Zapisnik 4. redne seje

Zapisnik 3. redne  seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje NO

Zapisnik 1. redne seje NO 

 

2021:

Zapisniki občnih zborov:

Zapisnik rednega občnega zbora TD Gorje, 30.9.2021

Zapisnik rednega občnega zbora, 18.6.2021

Zapisniki sej UO:

2020:

Zapisniki občnih zborov:

Zapisniki sej UO:

Zapisniki sekcije sobodajalcev:

 

Zapisniki delavnice OPPN:

2019:

Zapisniki občnih zborov:

 

Zapisniki sej UO:

Pretekla leta: