Untitled design (7)

Vabilo na redno sejo UO

Vabljeni na 4. redno sejo UO TD Gorje, ki bo v ponedeljek, dne 27.3.20196 ob 19. uri v prostorih društva.

Predlagan dnevni red:

  1. Pregled Zapisnika prejšnje seje;
  2. Pregled realizacije sklepov zadnje seje;
  3. Finančni načrt TD Gorje in Finančni načrt Soteska Vintgar d.o.o.
  4. Delovanje Pogodbene pošte in vzpostavitev TIC;
  5. Predlog članov delovnih teles Občnega zbora

Predsednik delovnega predsedstva: Tomaž Bregant

Član delovnega predsedstva: –

Član delovnega predsedstva: –

Verifikacijska komisija: Krist Ogris in Tomaž Bregant

Zapisnikar: Veronika Peterman

Overitelja Zapisnika: Matevž Šimnic in Marjeta Žumer

 

  1. Razno
  2. a)Predlog novih članov
  3. b)Prošnja KUD Zasip

Priloge:

Po uskladitvi na seji UO društva:

Plan Soteska d.o.o.

TD Gorje 21.3.2023