Untitled design (7)

Vabilo na redno sejo UO

Vabljeni na 6. redno sejo UO, ki bo v petek, dne 26.5.2023 ob 19. uri v prostorih društva.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev Zapisnika 5. seje in pregled realizacije sklepov;
2. Pravilnik o financiranju projektov ter o prejemkih članov in /ali udeležencev za delo na projektih v TD Gorje ( potrditev)
3. Imenovanje komisije za ocenjevanje celovite urejenosti hiš, biotske pestrosti travnikov in tradicionalne rabe kozolcev;
4. Informacije o projektu “Fortuna”
5. Razno