Untitled design (7)

Vabilo na redni občni zbor 1.12.2023

Vabljeni

na redni letni  Občni zbor Turističnega društva Gorje, ki bo v bo v petek, 1.12.2023 ob 16.00 uri v avli Osnovne šole Gorje

 

SKLIC OBČNEGA ZBORA
TURISTIČNEGA DRUŠTVA GORJE

Občni zbor Turističnega društva Gorje bo v petek, 1.12.2023 ob 16.00 uri

v prostorih Osnovne Šole Gorje

Predlagan dnevni red:
1. Poročilo o izvedenih projektih v letu 2023
2. Poslovno-upravljavski načrt soteske Vintgar z razvojno strategijo 2024-2034
3. Predstavitev načrta dela in projektov v letu 2024
4. Rebalans Turističnega društva za leto 2023 in finančni načrt Turističnega
društva za leto 2024 ter finančni načrt Soteske Vintgar d.o.o. za leto 2024
5. Podelitev priznanj in pohval
6. Poročilo nadzornega odbora o opravljenih pregledih
7. Razno

Turistično društvo Gorje
Janez Poklukar, predsednik

 

Gradivo za Občni zbor:

Sklic Občnega Zbora 01122023

Poslovno upravljavski nacrt Vintgar_2024_2033_11.11.2023

REBALANS 2023, PRORACUN 2024