Untitled design (7)

Vabilo na redni občni zbor 30.3.2023

Vabljeni

na redni letni  Občni zbor Turističnega društva Gorje, ki bo v četrtek, 30.3. 2023 ob 18.uri  v avli Osnovne šole Gorje

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Uvodni nagovor predsednika društva
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Izvolitev organov občnega zbora
 4. Predstavitev in potrditev dnevnega reda
 5. Predstavitev in potrditev Poslovnega poročila za leto 2022
  a) Poročilo o opravljenih aktivnostih v letu 2022
  b) Finančno poročilo
  c) Poročilo NO
  d) Poročilo častnega razsodišča
  e) Poročilo revizorja
  f) Plan dela za 2023
  g) Predstavitev in potrditev finančnega načrta za leto 2023
 6. Predstavitev direktorja d.o.o. in strokovnega vodja TD Gorje
 7. Priprave na 130-letnico
 8. Pošta in TIC-najava uradne otvoritve
 9. Razno (Dopolnitev pravil)

Gradivo za redni občni zbor: