Vabilo na občni zbor

Vljudno vabljeni na redni občni zbor Turističnega društva Gorje, ki bo v petek, 18.6.2021 ob 19. uri, v prostorih telovadnice Osnovne šole Gorje.

Dnevni red:
1. Uvodni nagovor predsednika društva
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Predstavitev in potrditev dnevnega reda
5. Potrditev predloga novih članov in predlog izbrisa članov
6. Predstavitev in potrditev poslovnega poročila za leto 2020
a) Poročilo o opravljenih aktivnostih
b) Finančno poročilo
c) Poročilo nadzornega odbora
d) Poročilo častnega razsodišča
e) Poročilo revizorja
f) Plan dela za 2021
7. Predstavitev in potrditev finančnega načrta za leto 2021
8. Razno

Občni zbor je zaradi varnostnih ukrepov namenjen izključno članom TD Gorje.
Vse udeležence naprošamo, da dosledno upoštevate vsa priporočila NIJZ in se ravnate po navodilih organizatorja, Obvezna je uporaba mask.