Vabilo na občni zbor TD Gorje

VABILO

Vljudno vabljeni na redni občni zbor Turističnega društva Gorje, ki bo v torek, 22.9.2020 ob 18. uri, v prostorih telovadnice Osnovne šole Gorje.

Dnevni red:
1. Uvodni nagovor predsednika društva
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Predstavitev in potrditev dnevnega reda
5. Potrditev predloga novih članov in predlog izbrisa članov
6. Izvedba izrednih volitev za predsednika društva in člana NO
7. Predstavitev in potrditev poslovnega poročila za leto 2019z
a) Poročilo o opravljenih aktivnostih
b) Finančno poročilo
c) Poročilo NO
d) Poročilo častnega razsodišča
e) Poročilo revizorja
f) Poročilo o opravljenih aktivnostih v obdobju od 01.01. – 31.08.2020
8. Predstavitev in potrditev rebalansa finančnega načrta za leto 2020
9. Podelitev priznanj
10. Razno

Gradivo za občni zbor se nahaja v povezavah

 

Vse udeležence naprošamo, da dosledno upoštevate vsa priporočila NIJZ in se ravnate po navodilih organizatorja. Obvezna je uporaba mask.

 

Podpredsednik društva
Janez Hudovernik

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest