Vabilo na občni zbor

VABLJENI, na jesenski občni zbor Turističnega društva Gorje, ki bo v četrtek, 30.09.2021 ob 19. uri, v avli Osnovne šole Gorje.

Dnevni red:
1.       Uvodni nagovor predsednika društva

2.       Izvolitev delovnega predsedstva

3.       Poročilo verifikacijske komisije

4.       Predstavitev in potrditev dnevnega reda

5.       Potrditev predloga novih članov

6.       Predstavitev poslovanja v letu 2021

7.       Rebalans finančnega načrta za leto 2021

8.       Podelitev priznanj

9.       Razno

Občni zbor je namenjen izključno članom društva ob izpolnjevanju PCT pogojev.

Obvezna je uporaba mask.

Gradivo bo objavljeno 14 dni pred občnim zborom.

Vabljeni!