Untitled design (7)

Sponzorstva in donacije

RAZPIS

Upravni odbor Turističnega društva Gorje je sprejel sklep, da tudi v letošnjem letu nameni sredstva za sponzorstvo. Sredstva bodo podeljena v skladu z veljavnim Pravilnikom o doniranju in sponzoriranju. Imenovana je tudi komisija, ki bo za Upravni odbor pripravila vse potrebno za odločanje o tem.

Komisija bo obravnavala vse vloge posameznih prosilcev, ki bodo na sedež Turističnega društva Gorje prispele do vključno srede, 8. novembra  202na naslov:

Turistično društvo Gorje
Podhom 80, 4247 ZGORNJE GORJE

ali prek elektronske pošte info@vintgar.si

Vlogi mora biti priložen tudi izpolnjen posebni vprašalnik ter navedena kontaktna oseba in kontaktna telefonska številka.

Povezava na vprašalnik:

VPRAŠALNIK prosilcev za donacije ali sponzorska sredstva

VPRASALNIK-prosilcev-za-donacije-ali-sponzorska-sredstva – word oblika

V primeru, če vlogi ne bo priložen tudi izpolnjen vprašalnik, komisija takšne vloge ne bo uvrstila na predlog seznama za dodelitev sredstev.

O dodelitvi sponzorskih ali donatorskih sredstev bo na predlog komisije odločal Upravni odbor TD Gorje. Po potrditvi posamezne vloge na Upravnem odboru bo s prejemniki sredstev sklenjena tudi ustrezna pogodba.

Predsednik TD Gorje
Janez POKLUKAR