Untitled design (7)

RAZPIS ZA ODDAJO PRODAJNE UTE NA VHODU V SOTESKO VINTGAR

 

Javni razpis za oddajo prodajne ute na vhodu v sotesko Vintgar za obdobje med junijem in oktobrom 2023.

 

  1. **Opis objekta**:

Prodajna uta se nahaja na vhodu v sotesko Vintgar. Uta je opremljena z osnovno prodajno infrastrukturo.

 

  1. **Obdobje najema**:

Oddaja prodajne ute je možna za obdobje med junijem in oktobrom 2023, pri čemer je najkrajše obdobje najema 7 dni.

 

  1. **Pogoji najema**:

Najemnina in ostali pogoji najema se bodo dogovarjali s vsakim ponudnikom posebej. Pri tem se bodo upoštevali različni dejavniki, kot so obdobje najema, narava ponujenih izdelkov ali storitev in potencialni vpliv na obiskovalce ter okolje.

 

  1. **Prijave**:

Ponudbe za najem prodajne ute je treba poslati na e-poštni naslov info@vintgar.si najkasneje do 1. junija 2023. Ponudbe morajo vsebovati predvideno obdobje najema, opis ponujenih izdelkov ali storitev in predlog najemnine.

 

  1. **Izbira ponudnika**:

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najkasneje 10 dni po prejemu ponudb. Izbor bo potekal na podlagi ponujenih pogojev najema, kakovosti ponujenih izdelkov ali storitev in potencialnega vpliva na obiskovalce ter okolje.

 

Za več informacij se obrnite na:

 

Soteska Vintgar, d.o.o.

Telefonska številka: 051 621 511

E-poštni naslov: info@vintgar.si

 

Razpis je odprt za vse zainteresirane stranke. Vabljeni k oddaji vaših ponudb.