Untitled design (7)

Odprtje soteske Vintgar in obratovalni čas

Bliža se čas, ko bomo v TD Gorje za obiskovalce spet odprli sotesko Vintgar.

Sotesko v času normalnih razmer odpiramo okoli velikonočnih praznikov. Letos smo  zaradi znanih omejitvenih ukrepov, v povezavi s preprečevanjem širjenja nevarnega virusa, odprtje odložili. Kljub vsemu jo odpiramo v prihajajočem obdobju prvomajskih praznikov. Sotesko bomo za vse občane Gorij, Bleda in Jesenic odprli že v petek, 23. aprila, ter jim zagotovili prost vstop. Vikend, soboto 24. in nedeljo 25. aprila, si lahko ogledate sotesko po promocijski ceni.

V nadaljevanju računamo na zmeren obisk. Slednjega je težko predvideti in napovedati, zato v TD dopuščamo možnost, da bo do resnejše sezone soteska odprta zgolj ob vikendih ali s skrajšanim obratovanjem med tednom. O vsem se boste lahko informirali preko spletne strani ter socialnih medijev (FaceBook ter Instagram profila soteske Vintgar).

Način obiskovanja tudi letos ostaja enosmeren. To pomeni, da vstopite v Podhomu, izstopite pri slapu Šum in ob tem izberete eno od povratnih poti. Razlogi za ta režim so tako v preprečevanju nedovoljenih stikov, zagotavljanju varnostne razdalje, kot tudi v smislu preprečevanja dodatne gneče v konicah. Koncept obiskovanja bo ostal takšen tudi v bodoče. Izkušnja lanskega leta je pozitivna, obiskovalci so uveljavljen način sprejeli z odobravanjem in razumevanjem.

 

Delo v soteski Vintgar

V kratkem opisu velja omeniti, da smo se v TD Gorje tudi letos lotili urejanja in opremljanja, pri čemer posebno pozornost namenjamo varnosti. Brežine nad sotesko, tako na strani Homa kot Boršta, so po ujmah in napadu podlubnikov ogolele. Stoječe suho drevje je bilo nevarno, zato ga je bilo treba posekati preden bi se drevesa pričela lomiti sama in z zdrsi v globino pod seboj ogrožala obiskovalce. Zavedamo se, da pogled na ogolelo pobočje ni všečen, a slednje je nuja. Hkrati je bil posek zelo zahtevno in nevarno opravilo. Drevje je bilo potrebno posekati na način, da je ostalo stabilizirano za visokimi panji, ležeče prečno na pobočje. Marsikatero drevo smo tudi privezali zaradi nevarnosti zdrsa. Živo drevje tvori stabilen koreninski sistem, ki varuje pred erozijo. Hiba propadlega gozda se žal kaže tudi v tem, da postaja pobočje mnogo bolj krušljivo in nevarno zaradi padajočega kamenja. V izogib nevarnosti, smo proženje nevarnega kamenja predhodno opravili sami. S tem smo seveda napravili veliko škode, ki pa je zanemarljiva v primerjavi s škodo, ki bi lahko nastala zaradi padajočega drevja ali kamenja v času obiska, na ograjah, galerijah in ostali nižje ležeči infrastrukturi. Na dveh potencialno nevarnih mestih smo postavili še dve manjši varovalni ograji, v nadaljevanju planiramo še dva dodatna varovalna sistema.

   

 

Novosti

V TD Gorje se lahko pohvalimo še z dvema dokaj pomembnima novostima. Organizirali smo skupino, ki bo povezala sobodajalce na območju Gorij. Končni cilj v prvem naboru aktivnosti je, da tudi sobodajalci v Gorjah svojim gostom po zgledu sosednjih občin ponudijo kartico ugodnosti. Ob zavzetem in vztrajnem delu ožje skupine, katere motor je Cvetka Ulčar Jug verjamemo, da uspeh ne bo izostal. Ta je v pretežni meri odvisen od sobodajalcev samih, ki se v projektu morajo prepoznati. Sobodajalci bodo o načinu sodelovanja obveščeni na naslove s katerimi razpolagamo. Za več informacij se lahko obrnejo tudi na pisarno društva.

   

 

Druga novost s katero se lahko pohvalimo in smo nanjo tudi upravičeno ponosni je izid zbornika, ki ga je založilo TD Gorje. Temelji na popisu rastja in rastlinskih vrst na območju Vintgarja. Vsebino in pomen, kot ga vidimo v TD Gorje, vam bomo predstavili v naslednji številki Gorjanca.

T. Bregant, strokovni vodja TD Gorje