Nagovor predsednika in strokovnega vodja

Pozdravljeni člani TD Gorje

Poletna sezona je tukaj, tokrat povsem drugačna od prejšnjih. Vsi člani UO in pa zaposleni v društvu se trudimo, da bi privabili čim več obiskovalcev, kot tudi, da poskrbimo za razvoj turizma v Gorjah.

Skupaj s strokovnim vodjem Tomažem sva vam pripravila kratek pregled dogajanja, glede na to, da letos še nismo mogli izpeljati rednega letošnjega občnega zbora. Načrtujemo, da bo to takoj po počitnicah v septembru, seveda ob predpostavki, da bodo razmere dopuščale druženje do 500 obiskovalcev.

Na kratko povzetek dogajanja od začetka pandemije. 
Tik pred začetkom pandemije smo uspeli organizirati strokovni posvet na temo razvoja turizma v Gorjah. Dogodek je bil uspešen in poročilo, ki smo ga pripravili je zbudil zanimanje tudi na občini Gorje. Tako nas je župan povabil, da smo predstavili zaključke delavnice na zadnji občinski seji.

To povabilo smo izkoristili, da smo predstavili dogajanje v TD Gorje in povzemam vam ključne točke moje predstavitve:

  • Na zgoraj omenjenem posvetu smo res dobili veliko idej, nekatere nove, druge že večkrat slišane, smo pa jih zapisali in tako imamo v roki pisni dokument.
  • Kljub pandemiji in situaciji so določene ideje že v izvajanju: urejanje Poglejske cerkve, urejanje poti skozi Pokljuško sotesko, vzdrževanje pohodnih poti, prenova spletnih strani društva (vabljeni, da obiščete: https://vintgar.si/), ukinitev parkiranja na Vrščah, najem parkirišča pri LIP Bled in umik prometa iz vasi. Skratka, UO društva in TD sledi pobudam, ki so jih dali člani posveta.
  • Smatramo in smo tudi na občino (županu in na občinsko upravo) vložili vlogo, da občina prepozna TD Gorje kot neke vrste TIC (Turistično informacijski center) za občino Gorje (podobno imajo v Bohinju, Bledu – LTO), torej, da nam dajo uradna pooblastila za izvajanje določenih aktivnosti in izvedbo idej na področju turizma; tudi takih, ki so jih predlagali udeleženci našega posveta. To pomeni, da bi TD ponudila občini svoje strokovno znanje, ljudi in izpeljala dogovorjene aktivnost, ki bi se financirale iz naslova turistične takse. Odziv svetnikov je bil pozitiven, tako da pričakujemo, da bo župan to točko uvrstil na naslednjo sejo občinskega sveta, da bo tudi sprejeta oziroma potrjena.
  • Aktivnosti v TD imamo poleg rednega obratovanja (več o tem v Tomaževem delu) trenutno usmerjene v promocijo in pridobivanje turistov.
  • Bliža se Biatlonsko svetovno prvenstvo in projekt Zimske vasi na Zatrniku, kjer vidi svojo priložnost tudi TD. Res je, da je tu še precej če-jev, a če pogledamo prognozo organizatorjev, bi to v normalnih razmerah pomenilo med 100 – 150.000 obiskovalcev v drugi polovici februarja v roku 11 dni, kar traja svetovno prvenstvo. In to obiskovalcev iz držav, ki so nam aktualni kot gostje tudi in predvsem poleti (A, CH, IT, SVK, CZ, D, H, F, N, S, FI, … ) To so trgi iz katerih se obiskovalci lahko k nam pripeljejo z avtom.

Lep pozdrav, Janez Hudovernik
Podpredsednik TD Gorje

Spoštovani člani TD Gorje

Poletje je za veliko večino čas, ko se stvari nekoliko umirijo, za nekatere je to k sreči tudi brezskrbni čas počitnic in dopustov.

Letošnja sezona je specifična zaradi vseh ukrepov, ki jih je potrebno izvajati v povezavi z zoprnim virusom, ki nam je vsem skupaj pošteno zagrenil življenje.

Kot najbrž že vsi veste, smo letos tudi zaradi »korone« vpeljali enosmeren princip obiskovanja in ogledovanja soteske. Slednje ni lahka naloga, predhodno je bilo potrebno marsikaj urediti. Cilj enosmernega obiska je potrebno ves čas udejanjati in bedeti nad »pregrehami« obiskovalcev, v nasprotnem bi namreč težko vpeljan model kaj hitro zvodenel. Velika večina obiskovalcev je princip in sam način ureditve enosmernega ogleda sprejela in ga tudi pohvalila. Seveda pa so tudi posamezniki, ki jim je povratek v zaključku soteske na Šumu, ki se prične v obeh primerih s klancem, napor. Težavnosti- rešitve problema se zavedamo, a trenutno drugih opcij razen teh redkih nimamo na razpolago, imamo pa vizijo za razvoj, kateri bomo poskušali slediti.

Druga velika težava, če ne že kar nadloga, je ves motorni promet in vse težave, ki se pojavljajo vzporedno z njim. Vseh težav ni smiselno izpostavljati, lahko pa bi jih bilo znatno manj, če bi bili vsi deležniki v prostoru do popolnosti usklajeni in bi imeli ustrezne podlage v vseh prostorskih aktih vseh občin; če bi strategija urejanja prometa in razvoja turizma na ravni države (in »regije«) bila dogovorjena in usklajena; če bi direkcija za ceste bila pripravljena prisluhniti predlogom in pobudam; če bi stanovska organizacija (TZS) razumela svoje poslanstvo in namen; če bi …

Skratka V TD Gorje se zavedamo svoje velike družbene odgovornosti, ki jo imamo. Ne samo napam lokalni skupnosti pri upravljanju s sotesko Vintgar marveč tudi zaradi zavezanosti k ohranjanju narave in čim bolj prvinskemu doživljanju naravne vrednote – soteske Vintgar, ene najbolj prepoznavnih znamenitosti v Sloveniji, ki je nedvomno velika dodana vrednost turizmu v regiji.

Pri upravljanju s sotesko Vintgar nam je ključni cilj odličnost, ki pa je zgolj sami, v ekipi, ki se ukvarja z vodenjem, promocijo in trženjem ne moremo izpolniti v popolnosti, v kolikor za slednje niso izpolnjeni osnovni, ključni pogoji.

Če bi kogar koli od članov zanimalo kako poteka delo ali še bolje, če bi se kdo rad volontersko preizkusil v kateri od nalog in jo opravil, je po vnaprejšnjem dogovoru še kako dobrodošel!
Sicer pa vam privoščimo eno lepo, ne preveč vroče in predvsem brezskrbno poletje!

Tomaž Bregant
Strokovni vodja TD Gorje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest