Untitled design (7)

Junijska vzdrževalna dela v soteski Vintgar

Klimatske spremembe vplivajo na sotesko Vintgar na več načinov. Ena od najbolj zaskrbljujočih posledic je povečanje ekstremnih vremenskih dogodkov, kot so vročinski valovi, hude nevihte in poplave. Ti dogodki lahko poškodujejo poti, mostove in druge infrastrukture, ki jih uporabljajo obiskovalci, ter vplivajo na erozijo tal, ta pa lahko uniči občutljive habitate.

Ker se zavedamo občutljivosti terena, ter s tem povezane povečane možnosti za erozijo v sami soteski Vintgar zaradi povečanega deževja v mesecu maju in v začetku junija, smo v 14. junija izredno zaprli sotesko Vintgar z namenom izrednih vzdrževalnih del. Kolegi iz podjetja Feniks d.o.o. so pomagali z umetnim preventivnim proženjem kamenja na kritičnih delih v soteski, vzdrževalci pa so nato v popoldanskih urah pospešeno obnavljali mostove. Kratke utrinke akcije si lahko ogledate tudi na Facebook strani Turističnega društva (Turistično društvo Gorje) in na našem YouTube kanalu (Soteska Vintgar – Vintgar Gorge) https://www.youtube.com/watch?v=RyVXqJu39kU