Untitled design (7)

S kolesom po Mežakli

Zahtevna krožna pot po visoki planoti v Julijskih Alpah, med reko Radovno na jugu in Savo Dolinko na severu. Na poti lahko sestopimo s kolesa in si streljaj od poti ogledamo znamenitosti.

Planota Mežakla je del TNP, neokrnjena in turistično nerazvita. Prepredena je s pašniki, na katerih se še pase živina, ter s številnimi čistimi izviri in hudourniškimi potoki.

Naravni most na Mežakli je zanimiv pojav, ki je nastal zaradi erozijskega delovanja vode in neenakomernega preperevanja kamnin. Je lahko dostopen z markirane planinske poti po slemenu Mežakle.

Partizanska bolnišnica Mežakla je skromen lesen objekt v bližini Zakopov, ki je bil postavljen leta 1942 kot zatočišče ranjencev. Nasprotniki je v času vojne niso odkrili.

Na planini Obranca je spomenik padlim borcem NOB.