Untitled design (7)

Ribolov

Ribolovna sezona: 1. 3. do 30. 11.

Dovoljen ribolov v mejah: Radovna od mostu pri spomeniku v Srednji Radovni do soteske Vintgar po ribolovnem režimu »ujemi in  izpusti« ali »ujemi in upleni«.

Dovoljene ribolovne tehnike:
– muharjenje – lov z muharico in eno umetno muho in trnkom enojčkom brez zalusti.

Dovoljen dnevni uplen: 
3 salmonidi, od katerih je lahko samo 1 potočna postrv. Dovoljen je uplen le enega salmonida nad 50 cm.

Najmanjša lovna dolžina in lovna doba:
– potočna postrv 30 cm, od 1. 3. do 30. 9.
– šarenka brez najmanjše lovne mere, od 1. 3. do 30. 11.

Vrsta ribolovnih dovolilnic: 
Ribolovne dovolilnice za 1 dan, za 7 zaporednih dni vsi »ujemi in izpusti« revirji ter letne ribolovne dovolilnice.

 

Ribolovne vrste v Radovni
Družina Vrsta Znanstveno ime
Salmonidae potočna postrv Salmo trutta m. fario
Salmonidae potočna zlatovčica Salvelinus fontinalis
Salmonidae šarenka Oncorhynchus mykiss

Koristne informacije:

http://www.fishing-slovenia.si/